Zakład pogrzebowy

Całodobowy zakład pogrzebowy może przewieźć ciało do chłodni tylko w przypadku jeśli rodzina jest w posiadaniu karty zgonu. Dom pogrzebowy Kalla pomoże państwu załatwić wszelkie formalności związane z organizacją pochówku.

W zakładzie pogrzebowym należy przedstawić akt zgonu i dowód osobisty osoby zmarłej. Jeśli zdecydują się Państwo na załatwienie zasiłku pogrzebowego za pośrednictwem zakładu pogrzebowego należy przedstawić także dowód ubezpieczenia osoby zmarłej czyli legitymację emeryta/ rencisty lub ostatni odcinek wypłaty świadczenia przez ZUS.

Należność za organizację ceremonii pogrzebowej można uregulować w momencie podpisania zlecenia wykonania pogrzebu lub na podstawie stosownego upoważnienia zlecić kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego z państwowego organu ubezpieczającego (ZUS, MSWiA, WBE itp.).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie zmarłej, która w chwili śmierci była ubezpieczona lub pozostawała na utrzymaniu osoby ubezpieczonej – w przeciwnym razie zasiłek nie przysługuje. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Usługi Pogrzebowe Warszawa, Usługi Pogrzebowe Warszawa Mokotów, Usługi Pogrzebowe Wola, Usługi Pogrzebowe Piaseczno, Usługi Pogrzebowe Antoninów

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki

ks. Józef Tischner