Zadzwoń do nas

od 30 lat na rynku...

Tradycje i zwyczaje pogrzebowe w różnych wyznaniach

Polska to kraj stricte katolicki. Według najnowszych badań (z kwietnia 2023 roku), około 92% populacji naszego kraju deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w tradycjach pogrzebowych – wciąż dominuje ceremoniał wyznaniowy, gdzie uroczystości przewodniczy osoba duchowna, a sam pogrzeb odbywa się w obrządku katolickim. Warto przy tym wiedzieć, że zwyczaje związane z chowaniem zmarłych znacząco różnią się pomiędzy poszczególnymi wyznaniami. Więcej o tym piszemy w artykule przygotowanym przez firmę Kalla – renomowany zakład pogrzebowy w Warszawie Mokotów i Warszawie Wola. Zapraszamy do lektury.

Wiara determinuje tradycje pogrzebowe

Charakter i sposób celebrowania pogrzebów w różnych wyznaniach odzwierciedlają często zupełnie różne przekonania czy wierzenia dotyczące życia po śmierci. Jedne religie zakładają życie wieczne duszy, inne reinkarnację. Wszystkie natomiast dają nadzieję na to, że śmierć niczego nie kończy, oczywiście wyłącznie dla osób żyjących w zgodzie z założeniami wyznania.

Rytuały pogrzebowe w poszczególnych religiach bywają naprawdę fascynujące, a dla osób wychowanych i żyjących w kulturze chrześcijańskiej mogą być wręcz szokujące – chodzi tutaj np. o rozdźwięk między charakterystycznym dla wiary katolickiej umartwianiem się, a wręcz świętowaniem śmierci w niektórych innych religiach.

Sprawdźmy zatem, jakie są typowe cechy pogrzebów organizowanych zgodnie z ceremoniałem typowym dla poszczególnych religii.

Katolicyzm

Pogrzeby katolickie koncentrują się na modlitwie za duszę zmarłego, co ma na celu wybłaganie jej zbawienia i życia wiecznego. Kluczowym etapem uroczystości jest msza żałobna celebrowana przez księdza.

Choć katolicyzm dopuszcza spopielenie ciała, to jednak wciąż częściej organizuje się pogrzeby tradycyjne, gdzie dochodzi do złożenia ciała zmarłego w grobie ziemnym.

Prawosławie

W przypadku tego wyznania istnieje wiele cech wspólnych z pogrzebami katolickimi. W prawosławiu również kładzie się silny akcent na modlitwę za duszę zmarłego, a sama ceremonia ma charakter wyznaniowy, towarzyszą jej pieśni i modlitwy żałobne wyrażające nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne.

Charakterystyczne dla pogrzebów prawosławnych jest wystawianie ciała zmarłego na widok publiczny (praktykuje się to również w katolicyzmie) oraz obfite używanie kadzidła w trakcie ceremonii pogrzebowej.

Judaizm

Pogrzeby w obrządku judaistycznym są bardzo skromne, niezależnie od majętności rodziny. Chodzi tutaj o pokazanie równości ludzi w obliczu śmierci. Ciało chowa się w prostej trumnie i odziewa w skromne szaty.

Zgodnie z tradycją judaistyczną pogrzeb powinien odbyć się w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia zgonu. Z reguły sam pochówek jest poprzedzony krótką ceremonią w domu rodziny, domu pogrzebowym lub już na cmentarzu.

Islam

Muzułmańskie ceremonie pogrzebowe, co nie zaskakuje, skupiają się na modlitwie za duszę zmarłego. Mają skromny charakter. Ciało zmarłej osoby jest myte, okrywane czystym płótnem (tzw. kafan) oraz chowane w grobie ziemnym twarzą zwróconą w kierunku Mekki.

Tradycja islamistyczna nakazuje pochowanie zmarłego możliwie jak najszybciej, najlepiej w ciągu 24 godzin od śmierci. Modlitwa pogrzebowa nazywa Salat al-Janazah jest odmawiania na otwartym powietrzu i skupia się wokół próśb o przebaczenie i miłosierdzie dla zmarłego.

Buddyzm

W buddyzmie pogrzeby nie mają jednolitego charakteru. Mogą zawierać zupełnie różne elementy w zależności od danego kraju i lokalnych tradycji. Osią pochówku jest modlitwa i medytacja – żyjący chcą w ten sposób pomóc zmarłemu w przejściu do kolejnego wcielenia lub osiągnięciu nirwany (stanu wiecznej szczęśliwości).

Standardem w przypadku pogrzebów buddyjskich jest spopielenie ciała, co ma na celu uwolnienie ducha zmarłego. Często praktykuje się składanie ofiary z jedzenia i kwiatów.

Jak widać istnieją spore różnice w tradycjach i zwyczajach pogrzebowych pomiędzy różnymi religiami. Tym, co je łączy, jest natomiast potrzeba godnego pożegnania zmarłej osoby i udzielenie wsparcia duchowego jej bliskim.

Jeśli szukają Państwo godnego polecenia domu pogrzebowego w Warszawie Wola i Warszawie Mokotów, to już teraz zapraszamy do zapoznania się z szerokim zakresem usług świadczonych przez firmę Kalla. Zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami, w tym z biurem zakładu pogrzebowego w Piasecznie.